การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริ​สุทธิ์ โดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์…

อ่านเพิ่มเติม