ร่วมเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฏกพร้อมตู้ถวายสำนักสงฆ์ซับทรายทอง บุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวั…

อ่านเพิ่มเติม