เชิญร่วมบุญใหญ่ผ้าป่าตามกำลังศรัทธา ซื้อที่ถวายสถานธรรมและพัฒนาให้เป็นวัด

เนื่องด้วยพระอาจารย์วรงคต วิริยะธโร(หลวงตาม้า)มีคว…

อ่านเพิ่มเติม