ขอเชิญบวชเนกขัมมะ ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา

ขอเชิญบวชเนกขัมมะ ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ถวาย…

อ่านเพิ่มเติม