ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาธรรมสังเวช (ศาลาสวดศพ) ถวาย วัดหน้าเขื่อน

ขณะนี้ทางวัดอยู่ในช่วงก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช แต่ปั…

อ่านเพิ่มเติม