ถวายแสงสว่างในชีวิต ขาดเจ้าภาพโคมระย้า,โคมไฟดาวไลท์ ในพระอุโบสถจำนวนจำกัด

วัดหนองเต่าคำต.มะขุนหวานอ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่๕๐๑๒…

อ่านเพิ่มเติม

ถวายเก้าอี้ฟูกเบาะให้เป็นทานบา​รมีเพื่อไว้ใช้งานในพระศาสนาจำน​วน ๕๐ ตัวๆละ ๕๙๐ บาท

ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเนื่องด้วยทางวัดหนองเต่าคำ …

อ่านเพิ่มเติม

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ๑๒ นักษัตรไม้ดัดปรับภูมิทัศน์ลานธ​รรมเมตตาทันใจ

วัดหนองเต่าคำต.มะขุนหวานอ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่๕๐๑๒…

อ่านเพิ่มเติม