ด่วนในวันนี้..ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ 500 บาท วัดฟ้าห่วนใต้ จ.ยโสธร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐฺินสามัคคีปลอดอบายมุข กองละ…

อ่านเพิ่มเติม