สร้างฉัตรบนยอดพระธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุแสงรุ้ง วันเสาร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีกองละ ๙๙๙ บาท…

อ่านเพิ่มเติม