กฐินสามัคคีสร้างพระใหญ่ วัดป่าเทพนิมิตรมงคล จ.เลย กำหนดการทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี

กฐินสามัคคีสร้างพระใหญ่ วัดป่าเทพนิมิตรมงคล จ.เลยก…

อ่านเพิ่มเติม