วัดบางแพรกบางบัวทองเชิญร่วมสร้างหลวงปู่ทวดสูง 29 เมตรสูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญร่วมสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางยืนปร…

อ่านเพิ่มเติม