ขอเชิญร่วมทำบุญโครงการบัตรสีชม​พู เผยแพร่งานสมาธิ ร่วมกับพระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคล

โครงการบัตรสีชมพู พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัค์ …

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะพระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ฯ

ขอเชิญร่วมงานพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะพระวิริย…

อ่านเพิ่มเติม