ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถพฤกษชาติ ณ วัดทุ่งทองวนาราม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกรุงเทพฯ &#8211…

อ่านเพิ่มเติม