ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าพุทธแสนโชค มาฆะปุณณมีบูชา ณ พัทธสีมาวัดกาศใต้

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าพุทธแสนโชค มาฆะปุณณมีบูชา …

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ หิน ปูน ทราย เพื่อสร้างห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์​ และต่อเติมกุฏิ วัดกาศใต้

วัดกาศใต้ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขอเ…

อ่านเพิ่มเติม

ผ้าป่าพุทธแสนโชค สร้างลานวัด ลานธรรม ลานใจ และบูรณะศาลาโรงครัว

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า “พุทธแสนโชค” จำนวน …

อ่านเพิ่มเติม