มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปปางห้า​มสมุทร 11 ส ค 56

มูลนิธิโพธิวัณณา (คุณแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล) ขอเช…

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญทอดผ้าป่าไฟฟ้าและร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรม

ศูนย์วิปัสสนา มูลนิธิโพธิวัณณา ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า…

อ่านเพิ่มเติม