ร่วมบริจาคเงินเพื่อสงเคราะห์แล​ะช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อน

ในอดีตก่อน 50 ปี ในประเทศไทย เด็กปัญญาอ่อนเหมือนเด…

อ่านเพิ่มเติม