เชิญร่วมทอดผ้าป่าบรรจุหัวใจพระพุทธประทานพร ณ. วัดป่าปัญญโรจน์ ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 5/12/61

อีกงานที่ได้กำหนดการชัดเจนแล้ว คืองานพิธีบรรจุหัวใ…

อ่านเพิ่มเติม