ขอเชิญร่วมซื้อที่ดินถวายพระครูสุจิณณานุวัตร สร้างวัดป่าโนนศรีทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี

๛ขอเชิญสาธุชนและคณะศิษยานุศิษย์ จากทิศทั้ง ๔ ร่วมเ…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมบุญ สร้างเจดีย์องค์ใหม่ ครอบเจดีย์อัฐิธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดสักกะวัน ภูกุ้มข้าว

ขอเชิญร่วมบุญ สร้างเจดีย์องค์ใหม่ ครอบเจดีย์อัฐิธา…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญร่วมบุญนำไฟฟ้าเข้าวัดป่าหนองแสง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

ขณะนี้ทางวัดใช้แผงโซล่าเซลล์ค่ะ แต่ช่วงฤดูฝน ฝนตกท…

อ่านเพิ่มเติม