ร่วมเป็นเจ้าภาพพระไตรปิฏกพร้อมตู้ถวายสำนักสงฆ์ซับทรายทอง บุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวายวั…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมคุณธรรมเยาวชนเคลื่อนที่ตามโรงเรียนต่างๆ

เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมคุณธรรมเยาวชนเคลื…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมบุญโครงการถวายตู้และพระไตรปิฎกปี 2561 วัดท่าหลวง จ.พิจิตร

การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงโครงการถวายตู้และ…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนสมาชิกและสาธุชนทุกท่า​นร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือสาธยา​ยพระไตรปิฎก

การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง ขอเชิญชวนส…

อ่านเพิ่มเติม