ร่วมทำบุญ ทอดกฐินทานสามัคคี วัดจามเทวีศรีวัฒนา อ.งาว จ.ลำปาง 24 ตค.65

ขอเชิญร่วมทำบุญ ทอดกฐินทานสามัคคี ผู้มีใจบุญทอดถวา…

อ่านเพิ่มเติม

ขอเรียญเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี สร้างโบสถ์ วัดใหม่ ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

ขอเรียนเชิญร่วมบุญกฐินสามัคคี วัดใหม่ ต.น้ำทรง อ.พ…

อ่านเพิ่มเติม

ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ 29-ตค.65 วัดแจ้งสว่าง จ.อุบลราชธานี

 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างทานมห…

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมทอดกฐินเพื่อบูรณะถาวรวัตถุ 28 ตค.64 วัดกู่เหล็ก อ.เมือง จ.ลําพูน 28 ตค.64

ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินสายธารศรัทธาสามัคคีเป็นเจ้าภาพก…

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ถวายผ้ากฐินจีวร วัดเขาไม้แดง อ.ศรีราชา จ.ลพบุรี 31 ตค.64

#ทำบุญกฐินออนไลน์ยุคCovid19หนึ่งปี หนึ่งบุญ หนึ่งก…

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมบุญทอดกฐินเพื่อสร้างโรงครัว หอธรรม หอฉัน ห้องนํ้า วัดสันคะยอม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 31 ตค.64

วัดสันคะยอม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ขอเชิญชวนพุทธศา…

อ่านเพิ่มเติม